همایشهای برگزار شده

همایشهای آتی

همایشهای در حال برگزاریهمایشهای سال ١٣٩٦

ردیف

نام همایش

تاریخ برگزاری

سالن های درخواستی /نفره

برگزار کننده

تلفن

1    جلسه جامعه بازاریان Ùˆ بازرگانان کیش با مدیران بازارها

31فروردین

44 نفره

مرکز خرید دامون کیش

-

2    سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک مناطق آزاد

1اردیبهشت

110 نفره

مؤسسه علوم و فنون کیش

-

3    مراسم انتخاب برترین و بهترین های جزیره مهربانی

1تیر

750 نفره

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیشهمایشهای برگزار شده سال 96

همایشهای برگزار شده سال 95

همایشهای برگزار شده سال 94

همایشهای برگزار شده سال 93

همایشهای برگزار شده سال 92

همایشهای برگزار شده سال 91

همایشهای برگزارشده سال90

همایشهای برگزارشده سال 89


 

  |  Tel :. +98 764 4421290 ، 4421442   |  Fax : +98 764 4421047  |  E-post info@Kishicc.com