تعرفه سالنهای مرکز همایشهای بین المللی کیش

ردیف نام سالن مدت هزینه ( ریال)
١ سالن ٧٥٠ نفره خلیج فارس یک روز کامل ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠
نصف روز ٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٢ سالن ١١٠ نفره ابن سینا یک روز کامل ٣٥,٥٠٠,٠٠٠
نصف روز ٢١,٠٠٠,٠٠٠
٣ سالن ٦٠ نفره رازی یک روز کامل ٢٥,٥٠٠,٠٠٠
نصف روز ١٧,٠٠٠,٠٠٠
٤ سالن ٤٩ نفره خوارزمی یک روز کامل ١٩,٠٠٠,٠٠٠
نصف روز ١٤,٥٠٠,٠٠٠
٥ سالن ٤٤ نفره ملاصدرا یک روز کامل ١٣,٥٠٠,٠٠٠
نصف روز ١١,٥٠٠,٠٠٠
٦ سالن ٣٤ نفره ابوریحان یک روز کامل ١١,٠٠٠,٠٠٠
نصف روز ٨,٠٠٠,٠٠٠
٧ اتاق مذاکره (هریک اتاق) یک روز ٥,٥٠٠,٠٠٠ریال
٨ تالار شهر یک روز ٧٢/٠٠٠/٠٠٠ریال

 

خدمات جانبی قابل ارائه

ردیف عنوان مدت هزینه ( ریال)
١ فضای نمایشگاهی اجاره کانتر هر مترمربع ١،٥٥٠،٠٠٠
٢ استفاده از یک دستگاه ترجمه همزمان یک روز ٢٠٠،٠٠٠
٣ استفاده از تجهیزات اداری و دبیر خانه - اتاق خبر نگاران یک روز ٣،٠٠٠،٠٠٠
٤ بهره برداری از امکانات و فضای رستوران هر وعده ٥،٠٠٠،٠٠٠
٥ استفاده از فضای VIP یک روز ٤،٠٠٠،٠٠٠
نصف روز ٢،٥٠٠،٠٠٠
٦ استفاده از فضای تبلیغات محیطی داخل مجموعه شامل بنر- استند- لوگو یک روز ١،٠٠٠،٠٠٠
نصف روز ٧٠٠،٠٠٠
٧ سالن خلیج فارس ٥،٠٠٠،٠٠٠
سالن ابن سینا ٣،٠٠٠،٠٠٠
استفاده از خدمات جانبی(در اختیار گذاشتن لوازم پذیرایی میان وعده) سالن رازی برنامه ١ ١،٥٠٠،٠٠٠
سایر سالن ها ١،٥٠٠،٠٠٠
٨ پهناي باند اختصاصي( جهت پخش آنلاين و ويدئو كنفرانس آنلاين ) مگا بیت ١ ٥٠٠/٠٠٠

 


شرایط عمومی و مقررات واگذاری سالن ها

فرم درخواست بهره برداری از سالن

فرم چکیده اطلاعات

فرم رزرو اولیه (مخصوص سازمان منطقه آزاد کیش )

فرم مهمان خارجی


 
           
 

  |  Tel :. +98 764 4421295 ، 4421442   |  Fax : +98 764 4421047  |  E-post info@Kishicc.com