تعرفه سالنهای مرکز همایشهای بین المللی کیش- دانلود فرمت خام قرداد - شرایط عمومی و مقررات واگذاری سالن ها - دانلود فرم چکیده اطلاعات

ردیف نام سالن مدت هزینه ( ریال)
١ سالن ٧٥٠ نفره خلیج فارس یک روز کامل ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠
نصف روز ٧٠,٠٠٠,٠٠٠
٢ سالن ١١٠ نفره ابن سینا یک روز کامل ٣٥,٥٠٠,٠٠٠
نصف روز ٢١,٠٠٠,٠٠٠
٣ سالن ٦٠ نفره رازی یک روز کامل ٢٥,٥٠٠,٠٠٠
نصف روز ١٧,٠٠٠,٠٠٠
٤ سالن ٤٩ نفره خوارزمی یک روز کامل ١٩,٠٠٠,٠٠٠
نصف روز ١٤,٥٠٠,٠٠٠
٥ سالن ٤٤ نفره ملاصدرا یک روز کامل ١٣,٥٠٠,٠٠٠
نصف روز ١١,٥٠٠,٠٠٠
٦ سالن ٣٤ نفره ابوریحان یک روز کامل ١١,٠٠٠,٠٠٠
نصف روز ٨,٠٠٠,٠٠٠
٧ اتاق مذاکره (هریک اتاق) یک روز ٥,٥٠٠,٠٠٠ریال
٨ تالار شهر یک روز ٧٢/٠٠٠/٠٠٠ریال

 

خدمات جانبی قابل ارائه

ردیف عنوان مدت هزینه ( ریال)
١ فضای نمایشگاهی اجاره کانتر هر مترمربع ١،٥٥٠،٠٠٠
٢ استفاده از یک دستگاه ترجمه همزمان یک روز ٢٠٠،٠٠٠
٣ استفاده از تجهیزات اداری و دبیر خانه - اتاق خبر نگاران یک روز ٣،٠٠٠،٠٠٠
٤ بهره برداری از امکانات و فضای رستوران هر وعده ٥،٠٠٠،٠٠٠
٥ استفاده از فضای VIP یک روز ٤،٠٠٠،٠٠٠
نصف روز ٢،٥٠٠،٠٠٠
٦ استفاده از فضای تبلیغات محیطی داخل مجموعه شامل بنر- استند- لوگو یک روز ١،٠٠٠،٠٠٠
نصف روز ٧٠٠،٠٠٠
٧ سالن خلیج فارس ٥،٠٠٠،٠٠٠
سالن ابن سینا ٣،٠٠٠،٠٠٠
استفاده از خدمات جانبی(در اختیار گذاشتن لوازم پذیرایی میان وعده) سالن رازی برنامه ١ ١،٥٠٠،٠٠٠
سایر سالن ها ١،٥٠٠،٠٠٠
٨ پهناي باند اختصاصي( جهت پخش آنلاين و ويدئو كنفرانس آنلاين ) مگا بیت ١ ٥٠٠/٠٠٠

 


« فرم چکیده اطلاعات همایش »
١ عنوان کامل همایش : ..........................................................................................................
٢ زمان برگزاری : ...........................................................................................................
٣ برگزار کننده :

نام کامل شرکت / مؤسسه : .....................................................................................

مدیر عامل : ..............................................................................................................

تلفن همراه : .............................................................................................................

تلفن : .......................................................................................................................

دورنگار : ...................................................................................................................

٤ موضوعات و محورهای همایش :
٥ حامیان اصلی برگزاری همایش :
٦ کل تعداد شرکت کنندگان :
٧ مجموع شرکت کنندگان داخلی :

مجموع شرکت کنندگان خارجی :
٨ مراسم افتتاحیه : در تاریخ / / 13در سالن ....................... از ساعت ............ الی ............. برگزار می گردد .
٩ برنامه مراسم افتتاحیه :
١٠ مراسم اختتامیه : در تاریخ / / 13در سالن .............. نفری از ساعت ............ الی ............. برگزار می گردد .
١١ برنامه مراسم اختتامیه :


١٢ مهمانان ویژه (VIP):
ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل اقامت تاریخ ورود تاریخ خروج
1 ...................................... ...................................... .................... .................... ....................
2 ...................................... ...................................... .................... .................... ....................
3 ...................................... ...................................... .................... .................... ....................
4 ...................................... ...................................... .................... .................... ....................
5 ...................................... ...................................... .................... .................... ....................
١٣ عناوین برنامه های جانبی همایش :
١٤ فهرست خبرنگاران مدعو با ذکر رسانه و یا نشریه مربوطه :
١٥ امکانات و تجهیزات جانبی مورد نیاز :
١٦ اسامی شرکت کنندگان و مدعوین خارجی ( به انضمام فایل تصویر گذرنامه ) :

ردیف نام و نام خانوادگی ملیت تاریخ ورود محل اقامت تاریخ خروج شماره پاسپورت
١ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٢ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٣ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٤ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٥ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٦ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٧ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٨ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
٩ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
١٠ ...................................... ...................................... .................... .................... .................... ....................
١٧ پیمانکار پذیرائی های میان وعده ( Break ) :

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس :

آدرس :


١٨ پیمانکار پذیرائی نهار و یا شام ( رستوران ) :

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس :

آدرس :

تعداد میهمانان عادی:

تعداد میهمانان VIP:

١٩ فهرست خبرنگاران مدعو با ذکر رسانه و یا نشریه مربوطه :
٢٠ مسؤول هماهنگی با اتاق اپراتوری :

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه:٢١ مسئول دبیرخانه و پذیرش :

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه:٢٢ مدیر اجرایی همایش(همانگ کننده برنامه ها) :

نام و نام خانوادگی :

تلفن همراه:٢٣ سایر اطلاعات:
 
           
 

  |  Tel :. +98 764 4421295 ، 4421442   |  Fax : +98 764 4421047  |  E-post info@Kishicc.com