نشست با استارتاپ‌ها و کارآفرینان مستقر در جزیره

زمان برگزاری: 27 اردیبهشت

مجری: معاونت توسعه مدیریت سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی