نشست سیاستگذاری فرهنگی رویدادهای ورزشی

زمان برگزاری: 2 الی 3 شهریور

مجری: اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی