همایش آرایشی بهداشتی

زمان برگزاری: 9 الی 11 بهمن

مجری: شرکت مهد پگاه پایا

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های خلیج فارس، رازی، خوارزمی و ابن سینا