اولین نمایشگاه صنعت و بازار سازهای نوین

زمان برگزاری: 14 الی 16 اسفند

مجری: کنگره صنعت و بازار سازهای نوین

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش