اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

زمان برگزاری: 7 الی 10 دی

مجری: شرکت ماندگار آفرینان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش