هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کیش

زمان برگزاری: 7 الی 10 دی

مجری: شرکت هفتواد

شماره تماس: 034-32472992-32272992

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش