سمپوزسیم فولاد

زمان برگزاری: 10 الی 12 آبان

مجری: انجمن آهن و فولاد

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های خلیج فارس، رازی، خوارزمی و ابن سینا