گردهمایی معاونین فناوری پارک ملی علم و فناوری کشور

زمان برگزاری: 15 الی 16 شهریور

مجری: دفتر مدیر عامل

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی و ابن سینا