گرامیداشت روز کیش

زمان برگزاری: 20 آبان

مجری: معاونت گردشگری سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌ خلیج فارس