کنگره جراحی مغز و اعصاب

زمان برگزاری: 14 الی 16 دی

مجری: انجمن مغز و اعصاب ایران

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های خلیج فارس، خوارزمی و ابوریحان