کنسرت هنرجویان فرهنگسراهای کیش

زمان برگزاری: 13 الی 14 بهمن

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس