تجلیل از هنرمندان هنر دهم

زمان برگزاری: 27 الی 28 دی

مجری: شرکت هنر دهم

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی و ابن سینا