همایش های جانبی نمایشگاه هوایی

زمان برگزاری: 22 الی 25 آذر

مجری: شرکت پارس کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مجموعه