همایش فولاد

زمان برگزاری: 15 الی 16 آذر

مجری: شرکت رستاک پادویژن

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس