همایش رمز موفقیت

زمان برگزاری: 27 بهمن

مجری: باشگاه دوستداران کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس و لابی نمایشگاه