هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم

زمان برگزاری: 22 الی 24 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: همه سالنها