نشست صمیمانه دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه کیش

زمان برگزاری: 15 شهریور

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا