نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد با فعالین اقتصادی

زمان برگزاری: 26 مهر

مجری: سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی