نشست تخصصی با حضور مسئولین و اعضای محترم شورای تأمین جزیره زیبای کیش و آقای دکتر ابراهیم متقی

زمان برگزاری: 10 آبان

مجری: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی