نشست تجاری- اقتصادی کشورهای عضو CIS

زمان برگزاری: 8 الی 11 اسفند

مجری: شرکت شتاب دهنده صنعتی آریا نوین اندیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مجموعه