نشست "به وقت گفتگو" نشست با بانوان مدال آور ورزشکار منطقه

زمان برگزاری: 28 مهر

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا