نشست بنیاد جهانی انرژی

زمان برگزاری: 25 اردیبهشت

مجری: بنیاد جهانی انرژی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس