نشست با سفرای عضو اکو

زمان برگزاری: 15 شهریور

مجری: معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی