مراسم تکریم و معارفه ائمه جمعه و جماعت

زمان برگزاری: 15 شهریور

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس