مراسم تقدیر از بزرگان و پیشکسوتان کلوپ های دریایی

زمان برگزاری: 21 تیر

مجری: اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس