مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

زمان برگزاری: 19 مرداد

مجری: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی+رستوران