ششمین دوره همایش ایمنی و سلامت

زمان برگزاری: 21 الی 23 آبان

مجری: آقای عزیزی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس و لابی