سمینار شرکت دارویی عبیدی

زمان برگزاری: 3 آبان

مجری: شرکت دکتر عبیدی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های ابن سینا، رازی، ابوریحان و ملاصدرا + اتاق مذاکره