سلسله برنامه‌های راه و رسم زوج شدن ویژه نیروی انتظامی

زمان برگزاری: 29 آبان

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس