رونمایی از طرح ساماندهی سواحل با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد

زمان برگزاری: 5 مرداد

مجری: معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی