رونمایی از سامانه خدمات گردشگری و رویدادها

زمان برگزاری: 20 آبان

مجری: معاونت گردشگری سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های رازی و خوارزمی