درباره و معرفی

# نام رویداد زمان برگزاری مجری محل برگزاری وضعیت
1 نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (Kitex) 19 الی 22 اردیبهشت شرکت فروغ افکار مرگز نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش
2 نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 23 الی 26 خرداد شرکت سپنتاس کیش مرکز نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش