جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس

زمان برگزاری: 26 آبان

مجری: دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی