جلسه معرفی خط تولید و محصولات جدید

زمان برگزاری: 22 اردیبهشت

مجری: شرکت همایش سازان عصر جدید

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا