جلسه قرارگاه فرهنگی و اجتماعی فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر کیش

زمان برگزاری: 11 مرداد

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی