جشن ورود به سال تحصیلی 1401

زمان برگزاری: 28 مهر

مجری: پیش دبستانی مهر ماه

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا