برگزاری افتتاحیه پروژه ها توسط معاون اول رئیس جمهور

زمان برگزاری: 10 شهریور

مجری: دفتر مدیر عامل

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: لابی نمایشگاه