اکران فیلم های منتخب جشنواره فیلم فجر

زمان برگزاری: 15 الی 23 بهمن

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس