اولین نمایشگاه تجهیزات امنیتی، حفاظتی و صنایع وابسته

زمان برگزاری: 7 الی 9 دی

مجری: شرکت سوشیانت تابنده کیش

شماره تماس: 07644481231-2- 09347688683- 0901744766

فکس:

وب سایت: www.sushiyantkish.com

محل برگزاری: مرکز نمایشگاههای بین المللی جزیره زیبای کیش